چوب گردو

چوب گردو را می شناسید؟

این چوب به دلیل سختی و استحکامی که دارد معروف بوده و در برابر فشار، خمش و کشش بسیار مقاوم است.

کاربرد این چوب در مواردی از جمله: مجسمه سازی تهیه روکش، ساخت مبلم آن امور هنری و تزیینی، قنداق تفنگ، منبت کاری و معرق کاری، ساخت آلات موسیقی، خراطی می باشد.